Satne osnove

Naše satne osnove su proizvedene najsavremenijom tehnologijom hladnog valjanja, mašinom svetski priznatog proizvođača Rietsche.

Vosak za proizvodnju satnih osnova se steriliše na 120-125˚C a potom se taloži i hladi do radne temperature i kao takav ulazi u liniju za izradu satnih osnova.

Iz tečnog voska linija proizvodi glatku traku, u koju se, posle hlađenja, graviranim valjcima utiskuju počeci ćelija saća u idealnom odnosu i rasporedu, a zatim se automatski seče na standardizovane dimenzije, ili dimenzije prema zahtevu kupca.

Ovaj način proizvodnje daje satnoj osnovi svojstvo elastičnosti, tako da se ona ne lomi ni pri niskim temperaturama. 

Naše satne osnove su izrađene od voska sa srpskih pčelinjaka, bez dodavanja parafina ili nekih drugih surogata. 

Pogodnost koju nudimo nasim klijentima je da mogu izraditi satne osnove od svog voska u svom prisustvu, posmatranjem celog procesa izrade svojih satnih osnova.