Polen

Naš poliflorni polen (cvetni prah) se skuplja na livadama planine Kukavice, u blizini jezera Barje, na nadmorskoj visini 400-600 metara.

Polen se skuplja u dužem vremenskom periodu, od kraja maja do kraja avgusta od velikog broja različitih biljaka, tako da sarži polenska zrna u mnogo boja.

Sakupljeni polen se suši u sušarama koje vlagu i temperaturu kontrolišu elektronski, tako da osušeni polen sadrži 8-10% vlage, a temperatura sušenja ne prelazi 38˚C.
Zatim se iz osušenog polena odstranjuju nečistoće i oštećena polenska zrna i on se pakuje u kese od 0,5 kg i 1 kg, ili u pakovanja po želji kupca.

Tako spakovan, čuva se u rashladnim komorama na temperaturi od -18˚C da bi se sačuvala njegova biološka svojstva.

Med

U ponudi imamo livadski, bagremov i šumski med.

Pčelinjaci sa kojih se sakuplja med se nalaze na više lokacija koje su prebogate bagremovim šumama i prelepim livadama: na planini Kukavici, kao i u dolini reke Morave, 20 km od Leskovca.

Med se vrca, pakuje i skladišti u prostorijama koje su pod nadzorom Veterinarske inspekcije u Leskovcu i odobrene su od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za veterinu.

Isporučuje se u pakovanjima od 50gr pa sve do 1kg, shodno potrebama i želji kupca.